Welkom bij Bijles Leeuwarden!

Bijles kan online, op school of bij u thuis, meer info vindt u bij locatie en tijden.

Dit bureau voor bijlessen en extra ondersteuning, heb ik enkele jaren geleden opgezet om voor een redelijk en betaalbaar bedrag bijlessen aan basisschoolleerlingen te verzorgen. Ook verzorg ik indien gewenst een eindtoetstraining voor groep 8. Door allerlei bezuinigingen op onderwijs dreigen de klassen steeds groter te worden. Bovendien zijn er altijd kinderen die om wat voor reden dan ook tekortkomingen vertonen. Ook het geven van veel thuislessen heeft de kwaliteit van onderwijs geen goed gedaan. Kinderen dreigen na verloop van tijd uit de boot te vallen. Zij gaan dan mogelijkerwijs hiaten vertonen in kennis en/of vaardigheden.

Dit is absoluut niet de schuld van de basisschool en ook het kind kan hier uiteraard niets aan doen. Het zijn simpelweg de omstandigheden en de mogelijkheden van het individuele kind die hier de oorzaak van zijn. Daarom verzorgt “bijlesleeuwarden.nl” nu deze één op één instructie (maatwerk), zodat uw kind de lessen op school weer goed kan volgen. Alle hiaten worden weggewerkt en uw kind gaat weer met zelfvertrouwen naar school. Wanneer u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier. Wacht u a.u.b. niet te lang, want “vol is vol”.

Waarom bijles?

Het doel van de bijlessen is het wegwerken van hiaten bij basisschoolleerlingen in kennis en/of vaardigheden op diverse vakgebieden. De eindtoets-training heeft als doel dat leerlingen beter beslagen ten ijs komen wanneer zij de eindtoets moeten maken (groep 8, 15 april – 15 mei). Daarbij komt dat het kind met meer zelfvertrouwen de toets tegemoet treedt. 

Sommige kinderen hebben in de volle klassen momenten van instructie gemist. Andere kinderen gaat het tempo te snel in de groep. Weer andere leerlingen begrijpen de instructie niet en hebben door de online thuislessen vanwege de pandemie een achterstand opgelopen. Wanneer er niet snel iets aan gedaan wordt, worden de tekortkomingen alleen maar groter. Vaak ontbreekt het de basisschool aan tijd en geld om deze extra inspanning te verrichten. Doordat een kind bijles krijgt, komt de instructie echt één op één aan en precies op maat voor deze leerling. Hij of zij zal daardoor de stof eerder en beter begrijpen. Garanties zijn er echter niet te geven, maar de ervaringen van ouders en leerlingen zijn positief. Lees ook enkele reacties van ouders.