Voor wie?

Meld uw kind aan of stel uw vraag via de contactpagina.

Ik verzorg bijles voor kinderen die tot een van deze groepen behoren:

  • reguliere basisschoolleerlingen uit de groepen 4 t/m 8
  • kinderen met hiaten in kennis en/of vaardigheden op een bepaald vakgebied
  • kinderen die extra eindtoets-training nodig hebben

Zijn er ook uitzonderingen?

Kinderen die een vastgestelde aandoening hebben zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme, Asperger, PDD-nos, etc. Deze groep kinderen kan ik niet de juiste begeleiding geven, omdat op deze gebieden niet mijn expertise ligt.