Vakken en Eindtoetstraining groep 8

Soms heeft een kind bijles nodig op één vakgebied of onderdeel van een vakgebied. Het kan ook voorkomen dat een kind op een compleet vakgebied uit de boot valt. Ik geef dus in principe op alle vakgebieden van de basisschool bijles.

Over welke vakgebieden hebben we het dan?

 • Nederlands:
  • spelling (woorden en werkwoorden)
  • begrijpend lezen
  • grammatica (= ontleden)
 • Zaakvakken:
  • aardrijkskunde
  • biologie
  • geschiedenis
 • Rekenen:
  • tellen
  • optellen
  • aftrekken
  • delen
  • vermenigvuldigen
  • tafels
  • redactiesommen
  • klokkijken
  • breuken
  • procenten

Daarnaast kan ik ook eindtoetstraining verzorgen voor kinderen uit de groepen 7 en 8.

Ieder jaar wordt er in groep 8 een eindtoets afgenomen. Sommige kinderen zien daar als een berg tegenop. Door er rustig voor te trainen weten ze wat ze kunnen verwachten. Daarbij komt dat het kind met meer zelfvertrouwen de toets tegemoet treedt. Een hogere score zal een logisch gevolg zijn.