Aanpak en tarieven

Oudergesprek

Twee maal per jaar stel ik u als ouders in de gelegenheid om met mij als bijlescoach te spreken over de vorderingen van uw kind. U belt voor een afspraak en ik kom bij u langs. Deze evaluatiegesprekken zijn uiteraard gratis.

Huiswerk

Het kan voorkomen dat een kind soms een kleine huiswerkopdracht krijgt om zelfstandig thuis te maken. U hoeft daar als ouders dus niet naar om te kijken.

Tarieven:

  • Per lesuur 22.50 euro (op sommige scholen wordt nog 5 euro per lesuur voor lokaalhuur gevraagd)
  • Het intakegesprek met de ouders (bij de ouders thuis of online) is gratis
  • Het gesprek met de groepsleerkracht (mits de ouders hier toestemming voor geven) is gratis
  • Ook de evaluatiegesprekken zijn gratis (in principe twee maal per jaar 30 minuten per gesprek)