Sommige kinderen hebben in de volle klassen momenten van instructie gemist. Andere kinderen gaat het tempo te snel in de groep. Weer andere leerlingen begrijpen de instructie niet etc. etc. Er zijn talloze redenen waarom een kind soms even buiten de boot valt. Wanneer er dan niet snel iets aan gedaan wordt, worden de tekortkomingen alleen maar groter. Vaak ontbreekt het de basisschool aan tijd en geld om deze extra inspanning te verrichten. Doordat een kind bijles krijgt, komt de instructie echt één op één aan en precies op maat voor deze leerling. Hij zal daardoor de stof eerder en beter begrijpen.

Voor kinderen uit de groepen 7 en 8 kan ik Cito-training verzorgen. Ieder jaar wordt er in groep 8 een CITO eindtoets afgenomen. Sommige kinderen zien daar als een berg tegenop. Door er rustig voor te trainen weten ze wat ze kunnen verwachten. Daarbij komt dat het kind met meer zelfvertrouwen de toets tegemoet treedt. Een hogere score zal een logisch gevolg zijn. 

Waar wordt de bijles gegeven?
Wanneer school en ouders het met elkaar eens zijn dat de bijlessen op school plaats moeten/kunnen vinden, dan is dat wat mij betreft goed mogelijk. In principe kom ik gewoon op de afgesproken tijd bij de leerling thuis om de bijles te verzorgen. Uw kind hoeft dus geen tijd te verliezen met reizen. Ook het slepen met een zware tas blijft zo achterwege.

Doel?
Het doel van de bijlessen is het wegwerken van hiaten bij basisschoolleerlingen in kennis en/of vaardigheden op diverse vakgebieden. De cito-training heeft ten doel dat leerlingen beter beslagen ten ijs komen wanneer zij de eindtoets van het CITO moeten maken (groep 8 april).
Daarbij komt dat het kind met meer zelfvertrouwen de toets tegemoet treedt. 

Oudergesprek
Twee maal per jaar stel ik u als ouders in de gelegenheid om eens even met mij als bijlescoach te spreken over de vorderingen van uw kind. U belt voor een afspraak en ik kom bij u langs.

Huiswerk
Het kan voorkomen dat een kind soms een kleine huiswerkopdracht krijgt om zelfstandig thuis te maken. U hoeft daar als ouders dus niet naar om te kijken.