• reguliere basisschoolleerlingen uit de groepen 4 t/m 8
  • kinderen met hiaten in kennis en/of vaardigheden op een bepaald vakgebied
  • kinderen die extra CITO eindtoets training nodig hebben
  • kinderen met deelhiaten (bijv. alleen het klokkijken wordt niet beheerst)

Zijn er ook uitzonderingen?

  • ik kan kinderen die een vastgestelde aandoening als: ADHD, dyslexie, discalculie, autisme, asperger, PDD-nos, etc. hebben niet de juiste begeleiding geven. Op dit gebied ligt mijn expertise niet.