Vakgebieden
Soms heeft een kind bijles nodig op één vakgebied of onderdeel van een vakgebied. Het kan ook voorkomen dat een kind op een compleet vakgebied uit de boot valt. Ik geef dus in principe op alle vakgebieden van de basisschool bijles. Daarnaast kan ik ook CITO- eindtoetstraining verzorgen. Over welke vakgebieden hebben we het dan?

NEDERLANDS:
- taalbeschouwing
- spelling (woorden en werkwoorden)
- opstel
- begrijpend lezen
- lezen
- schrijven

ZAAKVAKKEN:
- aardrijkskunde
- biologie
- geschiedenis
REKENEN:
- tellen
- optellen
- aftrekken
- delen
- vermenigvuldigen
- tafels
- redactiesommen
- klokkijken
- breuken
- procenten