• Het intakegesprek met de ouders (bij de ouders thuis) is gratis
  • Het gesprek met de groepsleerkracht (mits de ouders hier toestemming voor geven) is gratis

  • Alle overige tarieven staan hier vermeld:
  • per lesuur 20 euro