Bijles Leeuwarden

Hartelijk welkom op de website van ‘bijlesleeuwarden.nl”. Dit centrum voor bijlessen en extra ondersteuning, heb ik onlangs opgezet om voor een redelijk en betaalbaar bedrag bijlessen aan basisschoolleerlingen te verzorgen. Ook verzorg ik indien gewenst Cito-eindtoets training. Door allerlei bezuinigingen op onderwijs dreigen de klassen steeds groter te worden. Bovendien zijn er altijd kinderen die om wat voor reden dan ook tekortkomingen vertonen. Deze kinderen dreigen na verloop van tijd uit de boot te vallen. Zij gaan dan mogelijkerwijs hiaten vertonen in kennis en/of vaardigheden.

Dit is absoluut niet de schuld van de basisschool en ook het kind kan hier uiteraard niets aan doen. Het zijn simpelweg de omstandigheden en de mogelijkheden van het individuele kind die hier de oorzaak van zijn. Daarom verzorgt “bijlesleeuwarden.nl” nu deze één op één instructie (maatwerk), zodat uw kind de lessen op school weer goed kan volgen. Alle hiaten worden weggewerkt en uw kind gaat weer met zelfvertrouwen naar school. Wanneer u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier. Wacht u a.u.b. niet te lang, want “vol is vol!”